Leffelaar.nl maakt gebruik van cookies.

Leffelaar.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de website.

Leffelaar Opleidingen/Veerman College

NGS-assessment

Als afronding van de opleiding sportmassage kunt u examen doen bij de NESPG of bij het NGS. U kunt dus opgaan voor twee diploma’s sportmassage of de examen instantie van uw keuze kiezen. Met ingang van september 2010 heeft het NGS (Nederlands Genootschap Sportmassage) zijn exameneisen aangepast. Dit heeft echter wel veel consequenties voor de opleiding sportmassage. Naast de reguliere lessen moeten er ook lessen gevolgd worden ter voorbereiding op het assessment. Tevens wordt het praktijkexamen (EHBO/krampbestrijding) op de opleiding afgelegd. Ter afsluiting kunt u een assessment doen bij het NGS waardoor u een NGS licentie verkrijgt.

Afbeeldingsresultaat voor assessment

Doel van de lessen:
Zorgen dat het portfolio aan alle eisen voldoet en voorbereiden op het assessment.

Inhoud lessen


- Plan van aanpak uitleggen, bespreken en beoordelen van:
  * 3 anamnese formulieren
  * 3 inspectie formulieren
  * 3 functietest formulieren
  * 3 formulieren m.b.t. het stappenplan
  * stageverslag
- Invullen, beoordelen en bespreken van de protocollen van het formatieve examen m.b.t.: EHBSO, Onderzoek, Bandageren, Praktijk massage.
- voorbereiding assesment
- portfolio bestaande uit:
  * 3 x anamnese formulier
  * 3 x inspectie formulier
  * 3x functietest formulier
  * 3x stappenplan
  * Stageverslag
- protocol formatieve examens
- verslag bespreken